Məntiq, Riyaziyyat, Azərbaycan dili həftədə 2 dəfə 1saat olmaqla cəmi 2 saat

FƏNN HAZIRLIQLARI

Şagirdlərin bilik səviyyəsini yoxlamaq üçün sınaq imtahanı (yazılı və şifahi) keçirilir. Şagirdin bilik səviyyəsi müəyyənləşdikdən sonra fənn hazırlığına hansı sinifdən uyğundursa, o sinifdən başlanılır.

DƏRS CƏDVƏLİ

I-IV siniflər:

Qrupdakı şagirdlərin sayından asılı olaraq:
6 - 10 nəfərlik qrup olarsa;
-1 fənn – Həftə içi cəmi 3 saat (2 dəfə, 1,5 saat olmaqla)
-2 fənn – Həftə içi cəmi 6 saat (2 dəfə, 3 saat olmaqla)

1 – 5 nəfərlik qrup olarsa;
-1 fənn – Həftə içi cəmi 2 saat (2 dəfə, 1 saat olmaqla)
-2 fənn – Həftə içi cəmi 4 saat (2 dəfə, 2 saat olmaqla)

FƏNNLƏR:

1. Ana dili
2. Riyaziyyat
3. Məntiq

TƏDRİS PROSESİ

1. Sınaq imtahanının (şıfahi və yazılı) keçirilməsi
2. İmtahanın nəticəsinə uyğun olaraq, şagirdin hansı sinifdən başlamasının müəyyənləşdirilməsi
3. Keçmiş mövzuların, təkrarlanması
4. Dərsliklərlə yanaşı, test kitablarının və müəllimlərimiz tərəfindən hazırlanan testlərin işlənməsi
5. Kursa aid əyani vəsaitlərdən istifadə
6. Hər ayın sonu valideyn və müdiriyyətin iştirakı ilə “AÇIQ DƏRS” lərin keçirilməsi