3 yaşdan yuxarı uşaqlarda olan problemlərin müayinəsi və aradan qaldırılması həftədə 2 dəfə 30 və ya 45 dəqiqə müddətinə

PSİXOLOQ

Uşaq konsultasiyası

Uşaq stressi və fobiyalar
Daxili gərginlik və aqressiya
Uşaq davranış problemləri
Uşağın psixoloji xarakteristikasının müəyyən edilməsi
Dırnaq yemə,saç qoparma və bacı-qardaş qısqanclığı
Məktəb və bağça həyəcanı
Komplekslər,sosial adaptasiya və ünsiyyət çətinliyi
Utancaqlıq və həyəcan, özünəqapanma


Uşaq inkişaf məşğələləri

Autizm sindromu(Asperger,Rett sindromu,Atipik autizm)
Əqli gerilik və inkişaf ləngiməsi(Psixi və nitqi)
Daun sindromu
Hiperaktivlik və diqqət yayğınlığı
Psixi proseslərin (diqqət,hafizə,məntiq,duyğu,qavrayış)inkişaf etdirilməsi
Disleksiya,disqrafiya və disalkuli
Qrup terapiyası


Loqoped

Nitq qüsurlarının korreksiyası
Kəkələmə
Tələffüz qüsurları
Alaliya
Nitqin ümumi inkişafdan qalması
Daun sindiromlu uşaqlar
Sensor pozulmalar (kar və zəif eşidən uşaqlar)