Azyaşlı uşaqların müxtəlif tədbirlərdə iştirakı, onların sosiallaşmasına, dünya görüşünün artırılmasına, özünə inamın, yaradıcılığın, nitqin, fikri ifadə etmə qabiliyyətlərinin inkişafına birbaşa təsir edir. Belə tədbirlər uşaqları olduğu mühitə adaptasiyasını təmin edir, cəmiyyətdə davranış qaydalarını formalaşdırır, dərslərdə müvəffəqiyyət faizini artırır.
Tiamo Kids Dahi Uşaqlar Mərkəzi hər tədris ilində uşaqlar üçün bir neçə tədbir hazırlayır:
1. Dövlət səviyyəsində qeyd olunan əlamətdar günlər
2. Yeni il
3. Novruz bayramı
4. Məzun günü
5. Gəzintilər
6. Tamaşalar